default_mobilelogo

ja nowyDR HAB. ARTUR PACEWICZ (ur. 1974). Jestem historykiem filozofii oraz filologiem klasycznym; pracuję jako adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie filozofii uzyskałem w 2001 roku na podstawie rozprawy Związek Jedna (ἕν) i Dobra (τἀγαθόν) w filozofii Starej Akademii i filozofii Arystotelesa napisanej pod kierunkiem prof. Janiny Gajdy-Krynickiej. Byłem stypendystą Fundacji Lanckorońskich (2004), brałem udział w Letniej Szkole dla doktorantów Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik (Tübingen 2001) oraz w warsztatach Plato Transformed. An International Workshop on Plato's Ancient Commentators (Leuven 2005). Prowadziłem wykłady na Uniwersytecie w Neapolu w ramach programu Socrates/Erasmus. Od 2003 roku organizuję cykliczną konferencję Kolokwia Platońskie. Jestem członkiem zespołu redakcyjnego czasopism: ,,Studia Philosophica Wratislaviensia", „Peitho. Examina antiqua”, „Lectiones & Acroases Philosophicae”, serii „Studia Systematica”.