Nosce te ipsum

ARTUR PACEWICZ

O mnie

Jestem historykiem filozofii oraz filologiem klasycznym; pracuję jako adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie filozofii uzyskałem w 2001 roku na podstawie rozprawy Związek Jedna (ἕν) i Dobra (τἀγαθόν) w filozofii Starej Akademii i filozofii Arystotele-sa napisanej pod kierunkiem prof. Janiny Gajdy-Krynickiej, a stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Hēdonē. Konecpcja przy-jemności w filozofii Platona. Jestem członkiem Polskiego Forum Filozoficznego, oraz członkiem zespołów redakcyjnych czasopism: „Filosoficky Casopis”, „Studia Philosophica Wratislaviensia„, „Peitho. Examina antiqua”, serii: „Lectiones & Acroases Philosophicae”, „Studia Systematica”, „Studia i teksty z dziejów recepcji filozofii starożytnej” oraz redaktorem naczelnym serii „Classica Opera Philosophica”.

CYTAT

Dobry rządzący po zakończeniu rządzenia nie jest bogatszy, lecz godny większego szacunku.

— Bion z Borysthenes

quote-light.png