EPIKUREIZM

MONOGRAFIE:
GRZELAK-KRZYMIANOWSKA A., „Nauka etyczna Lukrecjusza”, Łódź 2021.
KORPANTY J., „Lukrecjusz, rzymski apostoł epikureizmu”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989.
KROKIEWICZ A., „Nauka Epikura”, Kraków 1929 (Warszawa 20002).
KROKIEWICZ A., „Hedonizm Epikura”, Warszawa 1960.
MARKS K., „Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody”, tłum. I. Krońska, Warszawa 1966.
PAWŁOWSKI K., „Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos”, Lublin 2007.
PĄKCIŃSKA M., „Hedonistyczna etyka Epikura, Warszawa 1959.
POWARKOW J., „Epikur. Paradoksy hedonizmu”, Warszawa 1981.
WOLSKA, „Terapeutyczne aspekty filozofii Sokratesa i Epikura”, Radzymin 2017.
ZEGARLIŃSKI S., „Nauka moralna Epikura a chrześcijańskie zapatrywanie na najwyższe dobro człowieka”, Kraków 1917.

ARTYKUŁY:
BERGSON I., „Wprowadzenie do »Wyjątków« z Lukrecjusza”, „Kronos” 4 (2020).
BROŻEK M. , „Do problemu wczesnej recepcji Lukrecjusza w Polsce”, „Eos” 61 (1973).
BROŻEK M. , „Lukrecjusz w przekładach polskich”, „Eos” 61 (1973).
BUDZANOWSKA-WAGLĘDA D., „Atomy i szczęście człowieka. Epikurejski model człowieka fizykalnego”, „Kronos” 4 (2020).
CHODYKO M., „Czy poemat Lukrecjusza znalazł się na indeksie ksiąg zakazanych”, „Kronos” 4 (2020).
DĄMBSKA I., „Stoicyzm i epikureizm w filozofii życia Horacego”, „Filomata” 5 (1933).
GALEWICZ W., „Testament Epikura: scysje z antykiem”, „Znak” 3 (1998).
GRZELAK-KRZYMIANOWSKA A., „Periodyzacja dziejów cywilizacji ludzkiej w ujęciu Lukrecjusza. Komentarz do poematu »De rerum natura« 5.925–1439”, [w:] J. Czerwińska et al. (red.), „Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych”, Łódź 2009.
GRZELAK-KRZYMIANOWSKA A., „Sugestywność etycznego przekazu prologów w poemacie Lukrecjusza”, „Collectanea Philologica” 22 (2019).
KORPANTY J. , „Pojęcie ‘religio’ w poemacie Lukrecjusza”, „Meander” 43 (1988).
KORPANTY J., „Terminologia społeczno-polityczna u Lukrecjusza i epikurejski pogląd na aktywność publiczną”, „Meander” 43 (1988).
KOSMULSKA B., „Epikur i cynicy: kilka uwag do dwóch fragmentów z Diogenesa Laertiosa (X 8; X 119–121b)”, „Kronos” 4 (2020).
KRAUZE J., „Metus mortis w »De rerum natura« Lukrecjusza, [w:] A. Kucz, P. Matusiak (red.), „Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”, Katowice 2015.
KROKIEWICZ A., „O czwartym kryterium epikurejskim”, „Przegląd Filozoficzny” 41 (1938).
KUBIAK Z., „Epikurejskie uduchowienie”, „Więź” 3 (2001).
ŁAPIŃSKI K., „Przyjemność jako ćwiczenie duchowe. Ascetyczne aspekty epikureizmu”, „Kronos” 4 (2020).
ŁUKASZEWICZ-CHANTRY M., „Nieporozumienia wokół antycznego ateizmu: na przykładzie rzymskiego epikurejczyka Lukrecjusza”, [w:] S. Rosik (red.), „Drogi wiedzy i wiary. Debaty interdyscyplinarne”, Wrocław 2018.
MILCAREK P., „Epikureizm i neoepikureizm. Od apolityczności do polityki hedonizmu”, „Kronos” 4 (2020).
NOWAK P., „Leo Strauss o »De rerum natura« Lukrecjusza”, „Kronos” 4 (2020).
OLSZEWSKI M., „Aporie Epikura”, „Meander” 45 (1990).
OŚWICIMSKI S., „Studia nad Lukrecjuszem w ZSRR”, „Meander” 4 (1949).
PAWŁOWSKI K., „Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznymi”, „Studia Filozoficzne” 3 (1989).
PAWŁOWSKI K., „Metodologiczne i epistemologiczne aspekty filozofii Epikura”, „Meander” 1 (1998).
PAWŁOWSKI K., „Epikur z Samos i jego dzieło. Wspólnoty epikurejskie”, „Meander” 59 (2004).
PAWŁOWSKI K., „Filozofia posłannictwa Epikura z Samos”, „Zeszyty Naukowe WSZiP, Zeszyt Prawniczy” V 3 [24] (2006).
PAWŁOWSKI K., „Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według »Listu do Menojkeusa«”, „Kwartalnik Filozoficzny” 44 (2016),
SIEROŃ J., „Problem wolności w filozofii Epikura”, „Meander” 38 (1983).
STRAUSS L., „Uwagi o Lukrecjuszu”, „Kronos” 4 (2020).
SWOBODA A., „Epikurejskie rozumienie przyjemności i szczęścia”, „Roczniki Filozoficzne” 2 (1997–1998).
WCIÓRKA W., „Epikurejskie przygotowanie do śmierci — ćwiczenie duchowe czy paralogizm?”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
WCIÓRKA W., „Lukrecjusz przeciw sceptykom (4.469n.)”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 [19] (2008).
WESOŁY M., „Epikureizm rzymski a Lukrecjusz”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 7 (1988).