default_mobilelogo

MONOGRAFIE:

KORPANTY J., Lukrecjusz, rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989.

KROKIEWICZ A., Nauka Epikura, Kraków 1929 (Warszawa 20002).

KROKIEWICZ A., Hedonizm Epikura, Warszawa 1960.

MARKS K., Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody, tłum. I. Krońska, Warszawa 1966.

PAWŁOWSKI K., Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin 2007.

PĄKCIŃSKA M., Hedonistyczna etyka Epikura, Warszawa 1959.

POWARKOW J., Epikur. Paradoksy hedonizmu, Warszawa 1981. 

ZEGARLIŃSKI S., Nauka moralna Epikura a chrześcijańskie zapatrywanie na najwyższe dobro człowieka, Kraków 1917.

ARTYKUŁY:

BROŻEK M. , Do problemu wczesnej recepcji Lukrecjusza w Polsce, Eos 61 (1973).

BROŻEK M. , Lukrecjusz w przekładach polskich, Eos 61 (1973).

DĄMBSKA I. , Stoicyzm i epikureizm w filozofii życia Horacego, Filomata 5 (1933).

GALEWICZ  W., Testament Epikura: scysje z antykiem, Znak 3 (1998).

GRZELAK-KRZYMIANOWSKA A., Periodyzacja dziejów cywilizacji ludzkiej w ujęciu Lukrecjusza. Komentarz do poematu „De rerum natura” 5.925–1439, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, J. Czerwińska et al. (red.), Łódź 2009.

KORPANTY J. , Pojęcie ‘religio’ w poemacie Lukrecjusza, Meander 43 (1988).

KORPANTY J., Terminologia społeczno-polityczna u Lukrecjusza i epikurejski pogląd na aktywność publiczną, Meander 43 (1988).

KRAUZE J., Metus mortis w De rerum natura Lukrecjusza, [w:] „Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”, A. Kucz, P. Matusiak (red.), Katowice 2015.

KROKIEWICZ A., O czwartym kryterium epikurejskim, Przegląd Filozoficzny 41 (1938).

KUBIAK Z., Epikurejskie uduchowienie, Więź 3 (2001).

OLSZEWSKI M., Aporie Epikura, Meander 45 (1990).

OŚWICIMSKI S., Studia nad Lukrecjuszem w ZSRR, Meander 4 (1949).

PAWŁOWSKI K., Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznymi, Studia Filozoficzne 3 (1989).

PAWŁOWSKI K., Metodologiczne i epistemologiczne aspekty filozofii Epikura, Meander 1 (1998).

PAWŁOWSKI K., Epikur z Samos i jego dzieło. Wspólnoty epikurejskie, Meander 59 (2004).

PAWŁOWSKI K., Filozofia posłannictwa Epikura z  Samos, Zeszyty Naukowe WSZiP, Zeszyt Prawniczy V 3 [24] (2006).

SIEROŃ J., Problem wolności w filozofii Epikura, Meander 38 (1983).

SWOBODA A., Epikurejskie rozumienie przyjemności i szczęścia, Roczniki Filozoficzne 2 (1997–1998).

WESOŁY M., Epikureizm rzymski a Lukrecjusz, Symbolae Philologorum Posnaniensium 7 (1988).